ARCHITEKTURA


| návrhy staveb
| návrhy interiérů
| 3D vizualizace
| zákresy do fotografie
| modely staveb

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST


| vypracování všech stupňů projektové dokumentace
| zaměření stávajícího stavu
| obstarání stanovisek dotčených subjektů
| zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
| zajištění technického dozoru při realizaci stavby
| zajištění kolaudačního rozhodnutí
| zajištění geometrických plánů

Bc. RADEK SCHWAB
TEL.: +420 775 199 575
email: rschwab@seznam.cz
V Peklovcích 516, Vysoké Mýto, 566 01